Wie zijn wij

Scouting is in Nederland de grootste jeugd- en jongerenorganisatie. Scouting biedt een leuke en spannende vrijetijdsbesteding en voor ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en uitdagende activiteiten voor jongeren.

In Den Hoorn is er al meer dan 70 jaar een Scoutinggroep. Op deze pagina’s maak je kennis met Scouting Den Hoorn. Van hoe het begon van zelfs (ruim) voor 1950 tot de huidige gang van zaken in de vereniging. Benieuwd naar wat Scouting nu precies is? Ook dat lees je hier!

Ontdek Scouting

Wat is Scouting nu precies? Deze vraag wordt vaak gesteld en is niet zomaar te beantwoorden. Scouting biedt namelijk ontzettend veel verschillende activiteiten. Precies die activiteiten waar de verschillende leeftijdsgroepen plezier in hebben, interesse voor tonen en graag willen doen. Alles draait om uitdaging en plezier. Scouts spelen op een verantwoorde manier en in een veilige omgeving. Om kwaliteit in het spel te brengen, zijn de activiteiten gebaseerd op de spelvisie van Scouting. Deze spelvisie gaat uit van de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat biedt garantie voor jarenlang plezier bij uitdagende activiteiten. Van bever tot roverscout. Scouting staat open voor iedereen, of je nu jong of oud bent. Al vanaf 5 jaar ben je welkom bij onze Scoutinggroep. Bij Scouting wordt gewerkt met verschillende leeftijdsgroepen die speltakken worden genoemd. De jongste speltakken spelen hun spel in een thema. Het spelen in een thema prikkelt de fantasie en stimuleert de ontwikkeling van het kind.

Scoutingtradities

Iedereen kent het wel, de tradities van Scouting. De Scoutfit en de verschillende kreten bij bijvoorbeeld het openen en sluiten. Al deze gebruiken hebben een bepaalde betekenis en horen bij Scouting. De gebruiken samen vormen een geheel, ze kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze horen bij elkaar en vullen elkaar aan. Net als iedere Scoutinggroep hechten we waarde aan deze gebruiken, maar we interpreteren ze wel op een moderne manier. De tradities bestaan onder andere uit de volgende ceremoniën:

Openen en sluiten

Aan het begin van een opkomst wordt er officieel geopend. Na afloop wordt er ook gesloten. Iedere leeftijdsgroep doet dit op een eigen manier. De bevers zingen een lied, de waterwelpen en waterscouts roepen een yell. Het openen en sluiten geeft een symbolische grens weer: de grens waar het Scoutingspel begint eindigt.

Installeren

Je hebt een paar keer meegekeken en gespeeld bij een speltak en je besluit dat Scouting écht iets voor jou is. Je wordt lid van Scouting Den Hoorn wat betekent dat je na een paar maanden geïnstalleerd zult worden als scout. De installatie is een groot feest met allerlei leuke Scoutingactiviteiten. Na het doen van de belofte krijg je als echte scout het speltakteken en het installatieteken op je Scoutfit en je ontvangt een groepsdas. Nu hoor je echt bij de groep! Als geïnstalleerd scout ben je betrokken bij, en voor langere tijd verbonden aan de groep.

Geschiedenis

Voor 1950 spelen jongens en meisjes al het spel van Scouting in Den Hoorn. In Nederland bestaat Scouting nu inmiddels al meer dan 100 jaar! 

Scouting Den Hoorn heeft bijna 200 leden en wordt mogelijk gemaakt door 40 leidinggevenden, bestuursleden en overige vrijwilligers en valt binnen Regio Delfland. De regio ondersteunt de groepen met speladviezen, trainingen voor leidinggevenden en de uitleen van materialen en fungeert als schakel naar het landelijk bestuur van Scouting Nederland. Alle regio’s vormen samen Scouting Nederland. Het landelijk bestuur zit in Leusden. In totaal bevat Scouting Nederland meer dan 1000 Scoutinggroepen met gezamenlijk maar liefst 110.000 leden. (Wereldwijd zelfs 50 miljoen!) Scouting maakt onderscheid tussen land-, water- en luchtscouts. Scouting Den Hoorn behoort tot de waterscouts van Scouting Nederland.

Scouting in de maatschappij

Scouts zie je overal! Je komt ze tegen in de buurt tijdens een van onze opkomsten, maar ook bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam op 4 mei. Scouts zijn maatschappelijk zeer actief op allerlei gebieden. De maatschappelijke waarde van Scouting concentreert zich in de vier waarden van Scouting, geformuleerd door Scouting Nederland: jeugd en vrijwilliger, jeugd en maatschappij, jeugd en leren, en jeugd en groen.

Jeugd en vrijwilliger: deze waarde draait om vrijwillige inzet. Kinderen en jongeren krijgen bij Scouting op jonge leeftijd de kans om verantwoordelijke taken op zich te nemen. Zo leren ze leidinggeven, communiceren en samenwerken met anderen.

Jeugd en maatschappij: deze waarde draait om maatschappelijke betrokkenheid. Door de aard van de activiteiten en de (internationale) projecten met andere groepen uit de samenleving, worden scouts zich bewust van hun rol in de maatschappij. Ook leren ze kritisch-democratische burgerschapsvaardigheden zoals discussiëren, rekening houden met anderen en omgaan met kritiek.

Jeugd en leren: deze waarde heeft betrekking op de pedagogische waarde. Bij Scouting leren de leden door te doen. De Scoutingmethode geeft kinderen en jongeren de ruimte om te leren en hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Door het gestructureerde, uitgebreide activiteitenaanbod, de goed getrainde leiding, en de vrijheid om te spelen in de natuur vormt Scouting een goede pedagogische omgeving waar veel kinderen baat bij hebben.

Jeugd en groen: deze waarde heeft betrekking op het hebben van respect voor de natuur en het milieu. Bij Scouting leren kinderen spelenderwijs de natuur om zich heen kennen en waarderen. De natuur spreekt de kinderen aan op hun fantasie en stimuleert creatief denken. Het sterkt hun zelfvertrouwen en leert ze om te gaan met risico's. Ook stimuleert de natuur kinderen om te bewegen en is het ontspannend om in de natuur te zijn. Kinderen creëren een persoonlijke verbondenheid met de natuur, wat leidt tot zorg voor de aarde en het milieu.

Bij onze groep

Ook bij Scouting Den Hoorn komen de kernwaarden die Scouting in de maatschappij kenmerken naar voren. Zo staat samenwerken en leren door te doen hoog in het vaandel in de wekelijkse opkomsten. Ook maken de jeugdleden regelmatig kennis met de (natuur)wereld om zich heen. Maar ook de andere kant van Scouting in de maatschappij komt naar voren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een maatschappelijke stage te lopen bij Scouting Den Hoorn.

Organisatie

Scouting Den Hoorn heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur. Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen bij Scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent.

Organisatie Scouting Den Hoorn

De Scoutinggroep is opgebouwd uit een bestuur en verschillende speltakken, ingedeeld naar leeftijd. Zo kent Scouting Den Hoorn bevers, waterwelpen, waterscouts, explorers, roverscouts en plusscouts. Iedere speltak kent een leidingteam waarvan een persoon teamleider en aanspreekpunt is. Een uitzondering hierop zijn de exploreren, zij hebben begeleiding, de roverscouts, zij hebben een adviseur en de plusscouts, zij hebben een voorzitter. 

Dagelijks bestuur Scouting Den Hoorn

Scouting Den Hoorn heeft een groepsbestuur, het dagelijks bestuur van de vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de speltakken en de gehele vereniging Scouting Den Hoorn. Hiernaast onderhouden zij in ieder geval contact met het stichtingsbestuur en regiobestuur. Het groepsbestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, groepsbegeleider(s) en algemene leden en dragen tevens zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op het draaien van de vereniging in het algemeen, de speltakken en de gehele organisatie van Scouting Den Hoorn. Zij voeren het door de groepsraad vastgestelde beleid uit en leggen verantwoording af aan de groepsraad.

Groepsraad

Elke speltak heeft leiding. Zij zijn gekozen en vormen met alle ingestemde leidinggevenden, bestuur en oudervertegenwoordiging tezamen de groepsraad, het hoogste orgaan van Scouting Den Hoorn. 

Stichting Scouting Den Hoorn

Naast de vereniging is er de Stichting Scouting Den Hoorn. Zij hebben een zelfstandig bestuur en zijn onder andere eigenaar van de onroerende goederen waar de vereniging Scouting Den Hoorn gebruik van maakt. De stichting zorgt voor het beheer en onderhoud van de onroerende goederen en zorgt als eigenaar dat alles in goede staat blijft. Zo verhuren zij ook het gebouw aan derden. De stichting heeft dan ook als doel het behartigen van de belangen van de vereniging Scouting Den Hoorn. Er zitten maximaal 7 bestuursleden in deze stichting waarvan minimaal de helft van de bestuursleden lid is van de groepsraad van de vereniging Scouting Den Hoorn.